วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

Design Your Own Life With HAPPY NETWORK

ออกแบบไลฟ์สไตล์ตัวคุณเองได้ ด้วยเครือข่ายแห่งความสุข 

พันธกิจ

1. นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่มีการพัฒนาและวิจัยจากทั่วทุกมุมโลก ว่าปลอดภัยและได้ผลจริง ครอบคลุมความต้องการทุกหมวดหมู่สินค้า

2. ส่งเสริมให้ผู้คนในอาเซียน มีความสุขจากการร่วมธุรกิจที่มีแผนการตลาดที่ง่ายและสร้างรายได้ที่มั่นคง

3. ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ได้สร้างธุรกิจส่วนตัว เพื่อเป็นเสาหลักดูแลครอบครัว  

4. สนับสนุนการนำเครื่องมือทางการตลาด และเทคโนโลยีใหม่เข้ามาพัฒนาธุรกิจและการบริการ ให้นักธุรกิจทำงานง่ายสะดวก และได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจมากยิ่งขึ้น  

5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ด้วยระบบฝึกอบรมคุณภาพที่แตกต่าง เห็นผลการพัฒนาศักยภาพได้จริงทั้ง ออฟไลน์และออนไลน์

6. มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มี นโยบายสร้างความตระหนักให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การก่อตั้งโครงการ CSR “แฮ็ปปี้ รักษ์โลก” ที่สนับสนุนการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก , การใช้กระดาษรักษาสิ่งแวดล้อมในบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ และการใช้หมึกจากถั่วเหลืองแทนการใช้หมึกเคมี เป็นต้น

เป้าหมายสูงสุด

ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจเครือข่ายเพื่อสุขภาพและความงาม ที่สร้างให้คนผู้คนทั่วอาเซียนมีความสุขความสำเร็จแบบยั่งยืน  เป็นหนึ่งในองค์กรที่ผู้คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด