สารเพิ่มประสิทธิภาพรถจักรยานยนต์

Share

รายละเอียดสินค้า

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นให้กับเครื่องยนต์ทุกชนิด
  • ฟิลม์น้ำมันคุณภาพสูงจะช่วยปรับสภาพผิวสัมผัสของโลหะภายในเครื่องยนต์ ให้มีความเรียบลื่น
  • ช่วยเพิ่มกำลังอัดให้เครื่องยนต์ จึงทำให้รู้สึกถึงพลังเครื่องยนต์ ที่มากข้ึนและแรงเสียดทานท่ีน้อยลงในเครื่องยนต์
  • ช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์

วิธีใช้:

  • การใช้งาน 1 ขวด 50 ml. ต่อน้ำมันเครื่องไม่เกิน 2 ลิตร
  • เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้คู่กับ HAPPY ALPHA TECH Engine Oil"

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า