ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพรถจักรยานยนต์

รหัสสินค้า : OIL004

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นให้กับเครื่องยนต์ทุกชนิด

Share

รายละเอียดสินค้า

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นให้กับเครื่องยนต์ทุกชนิด
  • ฟิลม์น้ำมันคุณภาพสูงจะช่วยปรับสภาพผิวสัมผัสของโลหะภายในเครื่องยนต์ ให้มีความเรียบลื่น
  • ช่วยเพิ่มกำลังอัดให้เครื่องยนต์ จึงทำให้รู้สึกถึงพลังเครื่องยนต์ ที่มากข้ึนและแรงเสียดทานท่ีน้อยลงในเครื่องยนต์
  • ช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์

วิธีใช้:

  • การใช้งาน 1 ขวด 50 ml. ต่อน้ำมันเครื่องไม่เกิน 2 ลิตร
  • เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้คู่กับ HAPPY ALPHA TECH Engine Oil"

สินค้าเกี่ยวข้อง

OIL00201

ด้วยคุณภาพของน้ำมันเครื่องท่ีเน้น 3 ประการ: การหล่อลื่นสูงสุด + ทำความสะอาดเป็นพิเศษ + คุณภาพน้ำมันพื้นฐานสูงสุด

OIL005

ช่วยเพิ่มกำลังอัดลดการเสียดทานของเครื่องยนต์ ด้วยนวัตกรรมของสารหล่อลื่นประสิทธิภาพสูง Active SYN

OIL002

เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินกึ่งสังเคราะห์ชนิดเกรดรวมท่ีใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์แท้เป็นพื้นฐานในการผลิต

Best Seller

HT-APT411

นวัตกรรมก้าวล้ำไปอีกขั้น ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นและเหมาะกับเครื่องยนต์รถรุ่นใหม่ ท่ีมีการพัฒนาโดยการใช้ Magnesium Alloy และ Aluminium

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า