Best Seller

ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับรถยนต์ ขนาด 250 ml

รหัสสินค้า : HT-APT411

นวัตกรรมก้าวล้ำไปอีกขั้น ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นและเหมาะกับเครื่องยนต์รถรุ่นใหม่ ท่ีมีการพัฒนาโดยการใช้ Magnesium Alloy และ Aluminium

Share

รายละเอียดสินค้า

  • นวัตกรรมก้าวล้ำไปอีกขั้น ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นและเหมาะกับเครื่องยนต์รถรุ่นใหม่ ที่มีการพัฒนาโดยการใช้ Magnesium Alloy และ Aluminium เข้ามาใช้เป็นส่วนประกอบครื่องยนต์มากขึ้น
  • ช่วยลดการเสียดสีโดยตรงระหว่างชิ้นส่วนโลหะภายในเครื่องยนต์และมีส่วนผสมของ Synthetic Block รุ่นที่ 5 ที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานท่ีทนทาน และให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนยิ่งกว่า
  • มีความถ่วงจำเพาะ Specic Gravity ใกล้เคียงกับน้ำมันเครื่องมากขึ้น ทำให้การกระจายตัวของสารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ HAPPY ALPHA TECH ทำได้ดีกว่าและถูกนำไปใช้ในระบบหล่อลื่นทุกชิ้นส่วนที่น้ำมันเครื่องเข้าถึง
  • เพิ่มสารป้องกันการเสื่อมสภาพของน้ำมันเครื่องอันเกิดจากออกซิเจน และช่วยยับยั้งการเกิดสนิมของระบบหล่อลื่นให้ดีขึ้น
  • พัฒนาอีกขั้นด้วยสารต้านกรดและการกัดกร่อน ด้วยการสร้างชั้นฟิล์มชนิดพิเศษ ที่จะไม่หลุดออกพร้อมน้ำมันหล่อลื่น สร้างช้ันปกป้องท่ีคงทนแข็งแรง
  • ช่วยให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดถึง 20 %

วิธีใช้:​

  • เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้คู่กับ HAPPY ALPHA TECH Engine Oil

สินค้าเกี่ยวข้อง

OIL002

เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินกึ่งสังเคราะห์ชนิดเกรดรวมท่ีใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์แท้เป็นพื้นฐานในการผลิต

OIL005

ช่วยเพิ่มกำลังอัดลดการเสียดทานของเครื่องยนต์ ด้วยนวัตกรรมของสารหล่อลื่นประสิทธิภาพสูง Active SYN

OIL004

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นให้กับเครื่องยนต์ทุกชนิด

OIL00201

ด้วยคุณภาพของน้ำมันเครื่องท่ีเน้น 3 ประการ: การหล่อลื่นสูงสุด + ทำความสะอาดเป็นพิเศษ + คุณภาพน้ำมันพื้นฐานสูงสุด

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า