မျှော်မှန်းချက်

မျှော်မှန်းချက်

မည်သည့်စီးပွားရေးမဆို၊ မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆို၊ ပြိုင်ဆိုင်မှု ရှိစမြဲပင်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ကွန်ယက်ပုံသဏ္ဍာန်စီး ပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကွန်ယက်အတွင်းရှိ စားသုံးသူနှင့်စီးပွားရေးသမားများအား ကျွန်ုပ်တို့ ကမ်းလှမ်းပေးနေသော ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်၊ အခြားထုတ်ကုန်များထက်သာအောင် ဆောင်ရွက်ရမည့်အပြင် စီမံခန့်ခွဲသူကိုယ်တိုင်ကလည်း အလွန့်အလွန် အရေးကြီးပါသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းစီမံခန့်ခွဲသူ တွင် တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် မူဘောင်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး အတားအဆီးမျိုးစုံတို့ကို ကျော်လွှားနိုင်ရန်၊ ထို့အပြင် ၎င်းကွန်ယက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို အောင်မြင်မှုရသည်အထိ ဦးဆောင်လမ်းပြသွားနိုင်ရန်အတွက် အသိတရားများစွာရှိရန်လိုအပ်သော ကြောင့်ဖြစ်သည်။

 

တာဝန်ခံယူချက်

ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး လိုက်လံရှာဖွေမှုနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုတို့တွင် အလှကုန်ပစ္စည်းဖြစ်စေ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ဖြစ်စေ ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်းလုံးမှလူတို့၏ အာမခံချက်နှင့်လက်ခံမှုရရှိထားရမည်ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲပြီးနောက် ကောင်းကျိုးထင်ရှားစွာ ရရှိ စေမည်။ ထို့အပြင် ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနပြုချက်၏ ထောက်ခံမှုရရှိထားရမည်။ ၎င်းအပြင် ကျွနု်ပ်တို့ နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်သည့် ကွန်ယက်အတွင်းရှိစီးပွားရေးသမားများအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ဆွဲ ခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းတို့တွင် အကြံပြု၊ ညွှန်ကြားပေးပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ယက်အတွင်းရှိ စီးပွားရေးသမား များအား လူ့အရင်းအမြစ်နှင့်အရည်အသွေးတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးကာ ကျွနု်ပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် စီးပွား ရေးအောင်မြင်မှုရရှိစေပါမည်။

 

အမြင့်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်

ဟပ်(ပ်)ပီး အမ်ဖီအမ် ၏ အလိုအပ်ဆုံးအရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ယက်အတွင်းရှိစီးပွားရေးသမားများ အောင်မြင်မှုအကျိုးကျေး ဇူးများ ခံစားခွင့်ရရှိရန်၊ အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင်းရှိ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာရန် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုများဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အရည်အသွေးတိုးမြှင့်နိုင်ရန် ဟပ်(ပ်)ပီး အမ်ဖီအမ် ၏ စီမံခန့်ခွဲသူအားလုံးက စိတ်ဓါတ် အင်းအား၊ လူအင်အား စိုက်ထုတ်နေပြီး ကျွန်ုပ်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအား အတားအဆီးအမျိုးမျိုးတို့ကို ကျော်လွှားနိုင်၍ လို အပ်သည့်ရည်ရွယ်ရာသို့ ရောက်ရှိစေရန် ဖြစ်သည်။ ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူမှုရေးဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုအပေါ် မေ့လျော့ ခြင်းမရှိဘဲ စီးပွားရေးအဖွဲ့ဝင်များအပေါ်တွင်ထားရှိသော သဘောတူညီချက်များကိုလည်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပါသည်။