Travel Reward Updates

รัสเซีย ประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า “ยูเรเซีย” หรือมหาทวีปที่หลอมรวมทวีปยุโรปและเอเชียเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านโปรโมชั่นท่องเที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส คลิกเลยค่ะ

มาเลเซีย Malaysia เมืองแห่งความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม หนี่งในดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุดหมายปลายทางแห่งการหลอมรวมทางวัฒนธรรม ที่คงความงดงามทางศิลปะของหมู่บ้านเก่าแก่และความทันสมัยของสถาปัตยกรรมตึกสูงเสียดฟ้าเข้าไว้ด้วยกัน

ตรวจสอบรอบการท่องเที่่ยว ฝรั่งเศส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ คลิกเลยค่ะ

ตรวจสอบรอบการท่องเที่่ยว Ba Na Hills คลิกเลยค่ะ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านโปรโมชั่นท่องเที่ยว Ba Na Hills คลิกเลยค่ะ

ดินแดนแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า “ยุโรปแห่งเอเชีย” ด้วยเมื่อครั้งอดีตที่แห่งนี้ได้เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมที่สร้างจึงมีกลิ่นอายแห่งความเป็นยุโรปคุกรุ่นอยู่ทั่วอาณาบริเวณ