ການຊຳລະເງິນ

 
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 041-362-3979
ชื่อบัญชี: บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด สาขาซอยรางน้ำ
 
 
ธนาคารกรุงเทพ  เลขที่บัญชี 855-3-007660
ชื่อบัญชี: บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด สาขาสยามพารากอน