ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ບໍລິສັດ ແຮັບປີ້ ເອັມພີເອັມ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 1999, ໂດຍມີ ທ່ານ ສຸກິດ  ສັດເພີດພາຍ ເປັນປະທານແລະກຳມະການຜູ້ຈັດການ, ໂດຍບໍລິສັດກໍ່ກຳເນີດມາຈາກປະນິທານອັນມຸ່ງໝັ້ນແລະແນ່ວແນ່ ຂອງປະທານກຳມະການ ແລະຄະນະຊີ້ນຳ, ທີ່ຕ້ອງການນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນທີ່ດີ ແລະມີປະໂຫຍດ, ຕະຫຼອດຈົນເຈດຕະນາລົມທີ່ຊິເຮັດທຸລະກິດຂາຍກົງ ໃນຮູບແບບເຄືອຂ່າຍ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ມາສູ່ຜູ້ຄົນໃນອາຊ່ຽນ, ໂດຍທາງບໍລິສັດມີນະໂຍບາຍມຸ່ງເນັ້ນການເຮັດທຸລະກິດໃນໄລຍະຍາວ ແລະມຸ່ງເນັ້ນໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ດີແລະມີຄຸນນະພາບເປັນຫຼັກ

ບໍລິສັດ ແຮັບປີ້ ເອັມພີເອັມ ຈຳກັດ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກຳເນີດຂຶ້ນ, ໂດຍການນຳຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດສັນ ແລະມີຄຸນນະພາບຈາກທຳມະຊາດ ໂດຍເນັ້ນຫຼັກການດູແລສຸຂະພາບແບບອົງລວມ, ອີກທັ້ງຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາຍັງຜ່ານການຮັບຮອງຄຸນນະພາບຈາກສະຖາບັນຕ່າງໆ ທົ່ວໂລກ ແລະຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ, ລວມເຖິງຜ່ານການວິໄຈຈາກອົງກອນຊັ້ນນຳຕ່າງໆ, ໂດຍບໍລິສັດຂອງເຮົານຳເອົາຮູບແບບຂອງລະບົບທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍມາໃຊ້ໃນການບໍລິຫານອົງກອນ ດ້ວຍການຈ່າຍຜົນຕອບແທນແບບ “ໄບນາຣີ່” ທີ່ພ້ອມສ້າງລາຍໄດ້ແບບບໍ່ມີຂີດຈຳກັດ ແລະໝັ້ນຄົງໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຂອງເຮົາ ແລະຍັງສາມາດສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດລາຍໃໝ່ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະມີລາຍໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ພ້ອມກັບປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ຢ່າງດົນນານ, ອີກທັ້ງບໍລິສັດຂອງເຮົາຍັງມຸ່ງເນັ້ນການສ້າງຄວາມພຶງພໍໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິໂພກຢ່າງຢັ່ງຢືນ.
ບໍລິສັດ ແຮັບປີ້ ເອັມພີເອັມ ຈຳກັດ ຍັງເປັນໜຶ່ງໃນສະມາຊິກ ແລະຜູ້ສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳຂາຍກົງ ແຫ່ງປະເທດໄທ (TDIA), ລວມເຖິງຍັງໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນບໍລິສັດຂາຍກົງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ຈາກສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ (ສຄບ.), ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງສາມາດເຊື່ອໝັ້ນໄດ້ເລີຍວ່າ ບໍລິສັດຂອງເຮົາມີຄະນະຊີ້ນຳທີ່ມີປະສົບການສູງ ວິໄສທັດກວ້າງໄກ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ດີ ມີຄຸນນະພາບ ແລະມີແຜນການຕະຫຼາດທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະເຂັ້ມແຂງ, ອີກທັ້ງຍັງຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ. ເຊິ່ງສາມາດຊຸກຍູ້ນຳພານັກທຸລະກິດລຸ້ນໃໝ່ເຊັ່ນ “ທ່ານ” ໃຫ້ສາມາດປະສົບຄວາມສຳເລັດ ມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນໃນທຸກໆດ້ານ ແລະເຕີບໃຫຍ່ພ້ອມກ້າວໄປກັບບໍລິສັດໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງແລະຢັ້ງຢືນ.