ທ່ານ​ ສຸລະການ ວົງຮ້ອຍ

Last updated: Jun 6, 2020  |  ຂ່າວປະຊາສຳພັນ News

ທ່ານ​ ສຸລະການ ວົງຮ້ອຍ

บริษัทບໍລິສັດ​ແຮບປີ້ ເອັມພີເອັມ ຈຳກັດ​
ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບການກ້າວຂຶ້ນສູ່ຕຳແຫນ່ງກຽດຕິຍົດ “ເພດສິເດັ້ນ” (President)
ທ່ານ​ ສຸລະການ ວົງຮ້ອຍ
ທ່ານ​ ສຸລະການ ວົງຮ້ອຍ
 
 
ເພາະການຕັ້ງເປົ້າຫມາຍຕ້ອງແນ່ວແນ່ ແລະ​ ຈິງຈັງ​ຈຶ່ງສາມາດຄວ້າຝັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ດັ່ງເຊັ້ນທ່ານສຸລະການ ອາດີດພະນັກງານເດັກເສີບທີ່ຕ້ອງການປຽ່ນແປງຊີວິດຂອງຕົນເອງ ແລະຄອບຄົວ​ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມເຮັດທຸລະກິດກັບແຮັບປີ້​ ເອັມພີເອັມ​ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາ ປີ​ 2561 ແລະ​ໄດ້ເລືອກເຮັດທຸລະກິດຜ່ານຊ່ອງທາງການຕະຫລາດອອນລາຍ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເຂົ້າຮ່ວມອົບຮົມໃນ ຫລັກສູດ​Laclé Academy
ດ້ວຍໄລຍະເວລາພຽງແຕ່ປີ່ກົ່ວາດັບຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຕັ້ງໃຈເນັ້ນການເຮັດວຽກໃນແບບທີ່ຕົນເອງຖະນັດ​ນຳສະເຫນີສິນຄ້າເພື່ອສ້າງຍອດຂາຍໃນຫລັກຫມື່ນຫລັກແສນ ພ້ອມກັບຕໍ່ຄວາມສຳເລັດດ້ວຍການສ້າງທີມງານໃຫ້ແຂງແກ່ງ ເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ​ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ແລະ​ເທັກນິກ ການຂາຍທີ່ມີເພື່ອກ້າວເດີນໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດຮ່ວມກັນ
ຈາກກ້າວນ້ອຍໆ ທີ່ຫມັ້ນຄົງ ລົງມືເຮັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ​ສະຫມຳ່ສະເຫມີບໍ່ຍໍ່ທໍ້ຕໍ່ອຸປະສັກ ທີ່ຜ່ານເຂັ້າມາເພື່ອເປັນບົດທົດສອບຂອງຊີວິດ ກໍ່ເກີດເປັນຜົນສຳເລັດທີ່ເປັນຮາກຖານຂອງຄວາມຫມັ້ນຄົງ ແລະ​ ປາກົດຜົນຢ່າງຊັດເຈນກັບການກ້າວຂຶ້ນສູຕຳແຫນ່ງແຫ່ງກຽດຕິຍົດຢ່າງເຕັມພາກພູມ