ທ່ານນາງ ພັດທະຣະວັນ ວົງສະຫວັດ

Last updated: Apr 27, 2020  |  ຂ່າວປະຊາສຳພັນ News

ທ່ານນາງ ພັດທະຣະວັນ ວົງສະຫວັດ

ບໍລິສັດ ແຮັບປີ້ ເອັມພີເອັມ ຈຳກັດ ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບການກ້າວຂຶ້ນສູ່ຕຳແໜ່ງກຽດຕິຍົດ"ເພຣສຊິເດັ້ນ" (President)
 
ທ່ານນາງ ພັດທະຣະວັນ ວົງສະຫວັດ
 
 
ເພຣສຊິເດັ້ນຍິງຄົນທຳອິດຂອງແຮັບປີ້ ເອັມພີເອັມ ທີ່ກ້າວຂຶ້ນສູ່ຕຳແໜ່ງກຽດຕິຍົດໃນໄວພຽງ 24 ປີ ແລະສິ່ງນີ້ຄືເຄື່ອງພິສູດໄດ້ເປັນຢ່າງດີວ່າ ອາຍຸບໍ່ແມ່ນອຸປະສັກໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດ

ທ່ານນາງພັດທະຣະວັນ ເລີ່ມຕົ້ນຫາລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບຄອບຄົວດ້ວຍການເປັນພະນັກງານຂາຍເສື້ອຜ້າຄວບຄູ່ໄປກັບການຮຽນໃນຊັ້ນອຸດົມສຶກສາຈົນເຈົ້າຂອງແບຣນສິນຄ້າແນມເຫັນໃຄວາມສາມາດ ແລະໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ຮ່ວມເຮັດທຸລະກິດດ້ວຍ ແຕ່ທຸລະກິດທີ່ເຮັດມີອັນຕ້ອງສະດຸດຈາກພາວະເສດຖະກິດ ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງເວລາດຽວກັບທີ່ພໍ່ມີປັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ຈຶ່ງໄດ້ຊອກຫາຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະມາດູແລສຸຂະພາບພໍ່ ເມື່ອມາຮູ້ຈັກກັບຜະລິດຕະພັນພໍລິຕິນ ແລະທຸລະກິດຂອງແຮັບປີ້ ເອັມພີເອັມ ຈຶ່ງແນມເຫັນໂອກາດໃນການເຮັດທຸລະກິດ ຈາກຜູ້ບໍລິໂພກຈຶ່ງກ້າວເຂົ້າສູ່ການເປັນນັກທຸລະກິດ ແຮັບປີ້ ເອັມພີເອັມ ທີ່ສ້າງທີມງານໃຫ້ມີຄວາມແຂງແກ່ງ ດ້ວຍໄລຍະເວລາພຽງແຕ່ປີກວ່າກໍສາມາດກ້າວຂຶ້ນສູ່ຕຳແໜ່ງເພຣສຊິເດັ້ນໄດ້ຢ່າງເຕັມພາກພູມ ໂດຍໃຊ້ຫຼັກການບໍລິຫານ "ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເຂົາເບິ່ງ ຢູ່ໃຫ້ເຂົາເຫັນ" ວິທີການນີ້ເຮັດໃຫ້ແນມເຫັນປັນຫາ ແລະອຸປະສັກ ເຮັດໃຫ້ແນມເຫັນວິທີການແກ້ໄຂປັນຫາໄດ້ຢ່າງທ່ວງທັນທີ