กิจกรรมระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2562

กิจกรรมระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2562

ตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์

1-30 กันยายน 2562


ตารางกิจกรรม สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ                                    *อัพเดตล่าสุด 6/09/62

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร
01/09/6212.30 - 15.00 น.
 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

 

 


 ห้องVIP

คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์

04/09/6213.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

 ห้องVIP

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์

06/09/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร
07/09/6213.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

 ห้องVIP

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์

08/09/6212.30 - 15.00 น.
 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
 ห้องVIPคุณโบ๊ท ธนันวัฒน์


คุณอัชฎาพรรณ ดวงปฏิ
คุณเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
11/09/6213.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
 ห้องVIPคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์
13/09/62

13.00 - 15.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร

14/09/62

13.00 - 16.00 น

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  แผนการตลาด
ห้องVIPคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์
15/09/62

12.30 - 16.00 น.

 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
 
 


 ห้องVIP
คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์
18/09/62

13.00 - 15.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
 ห้องVIP คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์
20/09/62

13.00 - 15.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร 

21/09/62 

08.00 - 16.00 น

 • The Solution

ห้องประชุมวายุภักษ์

ศูนย์ราชการ

คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย

คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย

22/09/62

12.30 - 15.00 น.

 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
 
 


 ห้องVIPl
คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์
25/09/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hallคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์
27/09/62

13.00 - 15.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร 
28/09/62

13.00 - 15.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง VIP คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์ 
29/09/62

12.30 - 15.00 น.

 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  แผนการตลาด
 ห้อง VIP  คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์ 

  

รายละเอียด / ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม