ประกาศจากทางบริษัทฯ 01/08/2018

Last updated: Mar 8, 2020  |  ຂ່າວປະຊາສຳພັນ News

ประกาศจากทางบริษัทฯ 01/08/2018

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือการใช้ข้อความโฆษณาสินค้าให้ถูกระเบียบ

 

ตามที่ได้มีกลุ่มบุคคลนำผลิตภัณฑ์เซอร์นิตินไปเสนอขายผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ หรือสื่อในช่องทางอื่น โดยใช้ ข้อความอวดอ้างสรรพคุณสินค้าที่เกินความจริง ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายด้านการโฆษณา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)

การกระทำดังกล่าวเป็นการโฆษณาเผยแพร่ข้อความจากบุคคลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด และบริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นกับการกระทำดังกล่าว ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์เซอร์นิตินคือเว็บไซด์  https://www.happympm.com เท่านั้น                   

จึงขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงการสูญเสีย และค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จากการหลงเชื่อในคำโฆษณาผ่านสื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายกฎระเบียบและจรรยาบรรณ