Travel Reward Updates

เกาะบาหลี (ประเทศอินโดนีเซีย) ได้รับการขนานนามว่า “ อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย ” อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะชวา ถูกขนานนามมากมายว่าเป็น เกาะแห่งพระเจ้า

ລັດເຊຍ ປະເທດທີ່ມີພື້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ ຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຢູເຣເຊຍ" ຫຼືມະຫາທະວີບເອີຣົບ ແລະອາຊີເຂົ້າໄວ້ດ້ວຍກັນຢ່າງສົມບູນແບບ