Travel Reward Updates

ตรวจสอบรอบการท่องเที่่ยว ฝรั่งเศส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ คลิกเลยค่ะ

ตรวจสอบรอบการท่องเที่่ยว Ba Na Hills คลิกเลยค่ะ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านโปรโมชั่นท่องเที่ยว Ba Na Hills คลิกเลยค่ะ

ดินแดนแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า “ยุโรปแห่งเอเชีย” ด้วยเมื่อครั้งอดีตที่แห่งนี้ได้เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมที่สร้างจึงมีกลิ่นอายแห่งความเป็นยุโรปคุกรุ่นอยู่ทั่วอาณาบริเวณ

ขยาย ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 26 กุมภาพันธ์ 2018 ถึง 4 สิงหาคม 2019

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 27 มกราคม ถึง 26 พฤษภาคม 2019