ການປະກາດ

รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมประจำปี 2562 การันตีผลิตภัณฑ์กาแฟไทยคุณภาพตัวจริง

เช็คตารางกิจกรรม OPP ประจำสาขา & สำนักงานใหญ่ รวมถึงกิจกรรม Training นอกสถานที่ได้ที่นี่ >> คลิก!

ตามที่ได้มีกลุ่มบุคคลนำผลิตภัณฑ์เซอร์นิตินไปเสนอขายผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ หรือสื่อในช่องทางอื่น โดยใช้ข้อความอวดอ้างสรรพคุณสินค้าที่เกินความจริง ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายด้านการโฆษณา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)