ยืนยันสิทธิ์การเดินทางโปรโมชั่นท่องเที่ยว

ง่ายๆ เพียงแค่ 4 ขั้นตอน!!

1. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน

2. กดเลือกโปรโมชั่นที่ท่านนักธุรกิจผ่านคุณสมบัติ

3. กด "Choose File" และ กดไอคอนกล้องถ่ายรูป ทำการถ่ายรูปหนังสือเดินทาง

หรือ แนบไฟล์สำเนาหนังสือเดินทางผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน

4. กด "ส่ง"

 

 

 

 

អនុញាតិចំពោះ ហ្វីល (Filed) ទំហំហ្វីល (Filed)ត្រូវមិនលើសពី MB