แจ้งประกาศ !! ปรับเปลี่ยนฉลากผลิตภัณฑ์ Pollitin (พอลลิตัน)

Last updated: May 12, 2020  |  ព័ត៌មាន News

แจ้งประกาศ !! ปรับเปลี่ยนฉลากผลิตภัณฑ์ Pollitin (พอลลิตัน)

ปรับเปลี่ยนฉลากผลิตภัณฑ์ Pollitin (พอลลิตัน)

..............................................................
เนื่องด้วยมีการ Re-Brand Product Pollitin และปรับเปลี่ยนแพ็คเก็จฉลากของแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความสับสน ทางบริษัทฯจึงทำการแจ้งประกาศให้ทราบโดยพร้อมเพียงกัน