our newest "CROWNED STAR"

Last updated: Mar 8, 2020  |  ព័ត៌មាន News

our newest "CROWNED STAR"

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ขอแสดงความยินดี
กับการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งอันทรงเกียรติ 
CROWNED STAR"
 
คุณกมลพร   ต๊ะใจ
 
       อีกหนึ่งหญิงแกร่ง ที่ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนานัปการ ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมจะฟันฝ่าทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางแห่งจุดหมาย และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเกียรติยศได้อย่างภาคภูมิ