กิจกรรมเพื่อสังคม 
Corporate Social Responsibility (CSR)

ทั้งนี้นอกจากกลยุทธ์ทางการตลาดแล้ว ในส่วนของการทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ “Corporate Social Responsibility” (CSR) บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จํากัด ยังคงยืนหยัดจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ "มอบผลิตภัณฑ์เซอร์นิตินให้กับกลุ่มผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือ' เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญ นอกจากนั้นในบทบาททางภาพรวมของอุตสาหกรรมธุรกิจ แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง "สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย" (TDIA) โดยท่านประธานกรรมการ สุกิจ สัตย์เพริศพราย ยังดํารงตําแหน่งอุปนายกสมาคม โดยมีความมุ่งมั่นสร้างธุรกิจน้ำดี มีคุณภาพมาตรฐาน บนพื้นฐานของจรรยาบรรณการทำธุรกิจที่ถูกต้อง ดั่งสโลแกน... “คุณธรรมนำธุรกิจ”
 

 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว 

จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สปป.ลาว จนส่งผลให้เขื่อนแตก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม ขอเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องสปป.ลาว ส่งมอบอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และข้าวของเครืองใช้ที่จำเป็น ให้กับผู้ที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้

 

 

โครงการรวมใจปันรักให้น้อง

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จํากัด ยังคงยืนหยัดจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ "มอบผลิตภัณฑ์เซอร์นิตินให้กับกลุ่มผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือ' เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญ และ โครงการ "รวมใจปันรักให้น้อง"องค์กรของเราให้การสนับสนุน และช่วยเหลือในด้านของอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์ในสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!