จองสิทธิ์โปรโมชั่นท่องเที่ยว


เงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิ์ทำโปรโมชั่น/จองสิทธิ์ท่องเที่ยวเกาะหมาก


1. ท่านต้องเป็นนักธุรกิจระดับ VIP ขึ้นไปจึงมีสิทธิ์จองโปรโมชั่นท่องเที่ยว Discover Koh Mak

2. ระบบสมาชิกจะอัพเดทการจองของท่านในระบบหลังจากชำระเงินจองในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 หลังเวลา 19.00 น.

3. บริษัทจะคืนเงินจองสิทธิ์โปรโมชั่นทริปท่องเที่ยว คืนเป็น e- Credit ในระบบ Happy Me หลังหมดระยะเวลาทำโปรโมชั่น

4. กรุณาตรวจสอบ "รูปภาพ สลิปเงินโอน" ให้ถูกต้อง ก่อนแนบเอกสารหลักฐานการโอนเงินจองสิทธิ์ 

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB