Path to gm and up

** กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง

____________________________________________________________

คอร์ส  PATH TO GM&UP ยกระดับความสำเร็จ

หัวข้อที่จะได้เรียน
- ทำไม ? ต้องขึ้นตำแหน่งเกียรติยศ
- ท่านจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

พบกัน 30 พฤศจิกายน 2562  ลงทะเบียน  12.30 น. ณ.ห้องประชุม ธัชพล กุลบุตร


 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB