นักธุรกิจที่ประสงค์จะทำการตลาดออนไลน์อย่างถูกต้อง
 
ต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากบริษัท แฮ็ปปี้เอ็มพีเอ็ม จำกัดเท่านั้น และจะต้องแสดงบัตรอนุญาต
"HOB" Happy Online Business Card ทุกช่องทางการขาย หากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
และจะถูกลงโทษตามกฎระเบียบ CBPM โดยโทษสูงสุดคือ ถูกเพิกถอนสถานะการเป็นสมาชิก
โดยสามารถสอบถามกับรับ บัตรอนุญาต
"HOB" Happy Online Business Card ได้ที่ Line @HappySmiles
image
 

 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ประกาศ และข้อบังคับ กฏระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ว่าด้วยการตลาดออนไลน์

และกล่าวอ้างผลงานการวิจัยถึงหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาด และก่อให้เกิดความเสียหายจากทั้งบริษัทฯ และหน่วยงานที่ถูกนำมากล่าวอ้าง

ด้วยบริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด จะทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลด้านการทำธุรกิจออนไลน์ จึงของดให้บริการการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจในกฎระเบียบออนไลน์ และจ่ายบัตร HOB

บริษัทฯ ขอห้ามมิให้นักธุรกิจสื่อสารด้วยข้อความ, ถ้อยคำ หรือการสื่อสารในรูปแบบอื่นใดก็ตาม ที่เป็นคำกล่าวอ้างที่เกินกว่าความเป็นจริง

ผู้กระทำผิดกฏระเบียบว่าด้วยการตลาดออนไลน์ 
image
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

ดาวโหลด >>
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558

ดาวโหลด >>