ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก

Last updated: Mar 9, 2020  |  NEWS

ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก


ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก 
 แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม รณรงค์งดรับถุงทุกสาขา ทั้งในและต่างประเทศ
เริ่มวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563