Usanee Chaniti - our newest "CROWNED STAR"

Last updated: Mar 8, 2020  |  NEWS News

Usanee Chaniti - our newest "CROWNED STAR"

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ขอแสดงความยินดี
กับการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งอันทรงเกียรติ 
CROWNED STAR"
 
คุณอุษณีย์   ชาญนิติ
(Usanee Chaniti)
 
       ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่ง ผนวกกับความมุ่งมั่นที่แรงกล้า จึงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ก่อให้เกิดเป็นผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ
บนเส้นทางของธุรกิจเครือข่าย

       ชัยชนะที่ได้มาจากความเชื่อมั่นที่ว่า “ความสำเร็จไม่ได้หล่นมาจากฟากฟ้า แต่ต้องแสวงหาและลงมือทำ" ได้พิสูจน์ให้เห็นผลจนเป็นที่ประจักษ์ชัดในวันนี้