กิจกรรมเพื่อสังคม โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

ทั้งนี้นอกจากกลยุทธ์ทางการตลาดแล้ว ในส่วนของการทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ “Corporate Social Responsibility” (CSR) บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จํากัด ยังคงยืนหยัดจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ "มอบผลิตภัณฑ์เซอร์นิตินให้กับกลุ่มผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือ' เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญ และ โครงการ "รวมใจปันรักให้น้อง" โดยองค์กรของเราให้การสนับสนุน และช่วยเหลือในด้านของอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์ในสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 
 
 
นอกจากนั้นในบทบาททางภาพรวมของอุตสาหกรรมธุรกิจ แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง "สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย" (TDIA) โดยท่านประธานกรรมการ สุกิจ สัตย์เพริศพราย ยังดํารงตําแหน่งอุปนายกสมาคม โดยมีความมุ่งมั่นสร้างธุรกิจน้ำดี มีคุณภาพมาตรฐาน บนพื้นฐานของจรรยาบรรณการทำธุรกิจที่ถูกต้อง ดั่งสโลแกน... “คุณธรรมนำธุรกิจ”