แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ขอห้ามมิให้นักธุรกิจและบุคคลอื่นใดก็ตามนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ไปเสนอขายสินค้าโดยใช้ข้อความโอ้อวดสรรพคุณ

แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ขอห้ามมิให้นักธุรกิจและบุคคลอื่นใดก็ตามนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ไปเสนอขายสินค้าโดยใช้ข้อความโอ้อวดสรรพคุณ

ตามที่บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ได้มีประกาศแจ้งห้ามมิให้นักธุรกิจ แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม หรือบุคคลใดก็ตามนำผลิตภัณฑ์พอลลิตินไปเสนอขายผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยใช้ข้อความอวดอ้างสรรพคุณสินค้าที่เกินความจริงนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งเตือนอีกครั้งให้นักธุรกิจแฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ยุติการกระทำและนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายสินค้าโดยคำนึงถึงหลักการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามความเป็นจริง

และบริษัทฯ ขอห้ามมิให้นักธุรกิจและบุคคลอื่นใดก็ตามนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ไปเสนอขายสินค้าโดยใช้ข้อความโอ้อวดสรรพคุณ และกล่าวอ้างผลงานการวิจัยถึงหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาด และก่อให้เกิดความเสียหายจากทั้งบริษัทฯ และหน่วยงานที่ถูกนำมากล่าวอ้าง

ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดดังกล่าว บริษัทฯ จะลงโทษตามกฎระเบียบ CBPM โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งมีโทษสูงสุดคือการเพิกถอนรหัสสมาชิก และหากท่านถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ 2522 หรือพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้นต่อการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย


 
 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด