ขายสินค้าออนไลน์ยื่นแบบภาษียังไงดี ???

ขายสินค้าออนไลน์ยื่นแบบภาษียังไงดี ???

สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างของการทำธุรกิจออนไลน์ก็คือการยื่นภาษีการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นหน้าที่ ที่เราต้องปฏิบัติในทุกปี มาดูรายละเอียดเบื้องต้นของการยื่นภาษีกันดีกว่าค่ะ ว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง


1.จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนการค้าออนไลน์ก็ต้องเสียภาษีเพราะถือเป็นผู้มีรายได้ตามกฎหมาย2.ทำตารางยอดขายอย่างง่าย แยกยอดรายเดือนและสรุปยอดขายรายปีเพื่อให้สรรพากรคิดภาษีได้ง่าย 

3.การยื่นภาษี คุณสามารถเลือกยื่นได้ 2 รูปแบบคือ
  •  หักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง โดยคุณต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมดประกอบการยื่นภาษี
  •  หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายโดยสรรพากรจะคิดที่ 60% โดยคุณไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม

4.หากมีค่าใช้จ่ายที่ลดหย่อนภาษีได้ เช่น ค่าประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ฯลฯ ให้นำเอกสารหลักฐานไปยื่นที่สรรพากรด้วย  


5.สินค้าออนไลน์เป็นสินค้าซื้อมาขายไปต้องเสียภาษีปีละ 2 ครั้ง โดย
  • เสียภาษีครึ่งปี ภงด.94 โดยจะคำนวณรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายนของปีนั้น และต้องยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน
  • เสียภาษีเต็มปี ภงด.90 นำรายได้รวมทั้งปีตั้งแต่มกราคม - ธันวาคม ทำใบรวมรายได้ยื่นแบบเสียภาษีที่สรรพากรภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป หากครึ่งปีมีการเสียภาษีให้เก็บหลักฐานไว้นำมาลดหย่อนของภาษีสิ้นปีได้6. หากคุณมีรายได้ตั้งแต่ 1.8 ล้านบาท / ปี ต้องทำเรื่องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)