แจ้งงดการจ่ายบัตร HOB เป็นการชั่วคราว

แจ้งงดการจ่ายบัตร HOB เป็นการชั่วคราว

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ของดให้บริการการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจในกฎระเบียบออนไลน์ และจ่ายบัตร HOB ผ่านช่องทางไลน์@ Happy Smiles เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
  

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด