ห้ามโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์

ห้ามโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ขอห้ามมิให้นักธุรกิจทุกท่านอวดอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทผ่านการสื่อสาร ด้วยข้อความ, ถ้อยคำ หรือการสื่อสารในรูปแบบอื่นใดก็ตาม ที่ทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อ หรือเข้าใจในสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ผิดไปจากความเป็นจริง

โดยการกล่าวอ้างดังกล่าวยังถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 อีกด้วย

ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดดังกล่าว บริษัทฯ จะลงโทษตามกฎระเบียบ CBPM โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งมีโทษสูงสุดคือการเพิกถอนรหัสสมาชิก และหากท่านถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ 2522 หรือพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้นต่อการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

  

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด

 

 


(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องกฎCBPM, พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง

ได้ที่ลิงค์นี้ : https://www.happympm.com/rules )