แจ้งปรับเปลี่ยนระบบการ Hold ยอด ผ่านระบบ Happy Me

แจ้งปรับเปลี่ยนระบบการ Hold ยอด ผ่านระบบ Happy Me