แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม แจ้งงดจัดประชุมทุกสาขาทั่วประเทศ

แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม แจ้งงดจัดประชุมทุกสาขาทั่วประเทศ

แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม แจ้งงดจัดประชุมทุกสาขาทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ท่านนักธุรกิจ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามปกติ