คุณพัธนนท์ กุลบุตร นักธุรกิจระดับคราวน์สตาร์

คุณพัธนนท์ กุลบุตร นักธุรกิจระดับคราวน์สตาร์

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ขอแสดงความยินดี
กับการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งอันทรงเกียรติ 
CROWNED STAR"
 
คุณพัธนนท์ กุลบุตร
 
คุณพัธนนท์ ทำงานด้วยหลักการบริหารทีมงาน ที่ใช้คุณธรรมนำธุรกิจ เหมือนเช่นดังปณิธานของบริษัท ให้ทีมงาน ทำงานเป็นทีมจากหัวใจ ด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต

 เพียงแค่เวลา 3 ปี กับ HAPPY MPM เปลี่ยนชีวิตเขาและและครอบครัวได้อย่างชัดเจน เป้าหมายต่อไปในอนาคต ต้องขึ้นตำแหน่งเกียรติยศในระดับ President เหมือนเช่นดังพี่ชายที่เคยสร้างตำนานเอาไว้ให้สำเร็จ และส่งต่อความสุขและความสำเร็จนี้ไปยังทีมงานแบบไม่รู้จบตลอดไป