กิจกรรมวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562

กิจกรรมวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562

ตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์

1-31 ตุลาคม 2562


ตารางกิจกรรม สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ                                    *อัพเดตล่าสุด 4/10/62

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร
02/10/6213.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

 ห้องVIP

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์

04/10/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ


ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร

05 - 07

/10/62

09.00 - 17.00 น.
 • Lacle Academy

ห้องธัชพลกุลบุตรคุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย

คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย
05/10/6213.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

 ห้องVIP

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์

06/10/6212.30 - 15.00 น.
 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
 ห้องVIPคุณโบ๊ท ธนันวัฒน์


คุณอัชฎาพรรณ ดวงปฏิ
คุณเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
09/10/6213.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
 ห้องVIPคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์
11/10/62

13.00 - 15.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร

12/10/62

13.00 - 16.00 น

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  แผนการตลาด
ห้องVIPคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์
13/10/62

12.30 - 16.00 น.

 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

 ห้องVIP
คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์


คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์
16/10/62

13.00 - 15.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
 ห้องVIP คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์
18/10/62

13.00 - 15.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร 

19/10/62 

08.00 - 16.00 น

 • The Solution

ห้องประชุมวายุภักษ์

ศูนย์ราชการ

คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย

คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย

20/10/62

12.30 - 15.00 น.

 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
 
 


 ห้องVIP
คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์
23/10/62

13.00 - 15.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hallคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์
25/10/62

13.00 - 15.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร 
26/10/62

13.00 - 15.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง VIP คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์ 
27/10/62

12.30 - 15.00 น.

 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  แผนการตลาด
 ห้อง VIP  คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์ 
30/10/62

13.00 - 15.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
 ห้อง VIP คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์  

  

 

ตารางกิจกรรม สาขาในประเทศ

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร
02/10/6212.30-14.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาอรัญประเทศ

คุณจิรฐา วัฒนาพรไพศาล

คุณธนวรรธน์ ธัชชัยจิรสิน

10.30 น.-12.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเชียงใหม่

คุณธนภณ มณีโชติ

คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน 
03/10/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
  แผนการตลาด

สาขาพระนครศรีอยุธยา

 
05/10/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเชียงราย

คุณสุภาวดี เทียรธาดา
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาอุบลราชธานี

 คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม

06/10/6212.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาสมุทรสาคร

คุณกมลพร ต๊ะใจ

คุณพิเชษ สมเขาใหญ่ 

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุมมาทวี อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ


คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณจุฑามาศ ชมเดช

13.00 น.
 • Healthy LifeStyle Expo

ห้องประชุม

สาขาขอนแก่น

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้

09/10/6212.30-14.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

  สาขาอรัญประเทศ

คุณณัฐพงศ์ เมฆพยับ

คุณภนิตา ส่องแสง

 

10.30 - 12.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาเชียงใหม่

คุณธนภณ มณีโชติ

คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน

10/10/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาพระนครศรีอยุธยา

 
12/10/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

 สาขาเชียงราย

 คุณปรณีย์ ทาศรีภู
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาอุบลราชธานี

คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม

13/10/6212.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาสมุทรสาคร

คุณกมลพร ต๊ะใจ

คุณพิเชษ สมเขาใหญ่

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาขอนแก่น

คุณนันทนัน วิรุฬหเดช

คุณภัทรพงส์ จันทร์รักษ์

16/10/6212.30-14.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

 สาขาอรัญประเทศ

คุณพรพิมล ยืนยาว
คุณพัฒธญา ปฏิมาวดี
10.30 -12.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาเชียงใหม่

คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน
คุณธนภณ มณีโชติ  
17/10/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาพระนครศรีอยุธยา

 
19/10/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุม
สาขาเชียงราย

คุณสุภาวดี เทียรธาดา  

20/10/62

 

12.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาสมุทรสาคร

คุณกมลพร ต๊ะใจ

คุณพิเชษ สมเขาใหญ่

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุมมาทวี อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

คุณจุฑามาศ ชมเดช

คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

23/10/62

 

12.30-14.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาอรัญประเทศ

คุณดลนภัส จันทมานพ
คุณเจนจิรา สายสิญจน์

10.30 น.-12.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาเชียงใหม่

คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน

คุณธนภณ มณีโชติ

24/10/62

18.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขา

พระนครศรีอยุธยา

 
26/10/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเชียงราย

คุณปรณีย์ ทาศรีภู

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาอุบลราชธานี

คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม

27/10/6212.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาสมุทรสาคร

คุณกมลพร ต๊ะใจ

คุณพิเชษ สมเขาใหญ่ 

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาขอนแก่น

คุณนันทนัน วิรุฬหเดช

คุณภัทรพงส์ จันทร์รักษ์
30/10/6212.30-14.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาอรัญประเทศ

คุณปารจรีย์ ธนันท์ปรีชากรณ์

คุณจรูญ แม่นปืน

10.30 น.-12.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาเชียงใหม่

คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน

คุณธนภณ มณีโชติ

31/10/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพระนครศรีอยุธยา

 
 


 

ตารางกิจกรรม สปป.ลาว

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร
01/10/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

02/10/6210.00-14.00 น.
 • สอนออนไลน์สร้างรายได้   สร้างความสำเร็จ

สาขาปากเซ

คุณดวงใจ สีพูทอง

05/10/6212.00-15.30 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

10.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง

06/10/6210.00-14.00น..
 • เปิดโอกาสทางธุรกิจ

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

อ.วิจิตร พะสะถาน

08/10/6209.30 - 14.00 น
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

09/10/6210.00-14.00 น.
 • สอนออนไลน์สร้างรายได้    สร้างความสำเร็จ

สาขาปากเซ

คุณดวงใจ สีพูทอง
12/10/6212.00-15.30 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ
10.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง
13/10/6210.00-14.00 น.
 • เปิดโอกาสทางธุรกิจ

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

อ.วิจิตร พะสะถาน

15/10/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

16/10/6210.00 - 14.00 น.
 • สอนออนไลน์สร้างรายได้   สร้างความสำเร็จ

 สาขาปากเซ

คุณดวงใจ สีพูทอง

19/10/62 12.00-15.30 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

10.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง

 20/10/6210.00-14.00 น.
 • เปิดโอกาสทางธุรกิจ
สาขาปากเซดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

อ.วิจิตร พะสะถาน
22/10/6209.30-14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น
สาขาปากเซดร.แสงสว่าง พิมพิไซ
23/10/6210.00 - 14.00 น.
 • สอนออนไลน์สร้างรายได้   สร้างความสำเร็จ
สาขาปากเซคุณดวงใจ สีพูทอง
26/10/6212.00-15.30 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น
สาขาปากเซดร.แสงสว่าง พิมพิไซ
10.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเวียงจันทน์ดร.ไซหล้า ตามอง
27/10/6210.00-14.00 น.
 • เปิดโอกาสทางธุรกิจ
สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

อ.วิจิตร พะสะถาน

29/10/6209.30 - 14.00 น.
 • สอนออนไลน์สร้างรายได้   สร้างความสำเร็จ
สาขาปากเซคุณดวงใจ สีพูทอง  
30/10/6210.00-14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น
สาขาปากเซดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

 

รายละเอียด / ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม