กิจกรรมระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562

กิจกรรมระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562

ตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์

1 - 31 สิงหาคม 2562


ตารางกิจกรรม สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ                                    *อัพเดตล่าสุด 10/08/62

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร
03/07/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

ห้อง Grand Hall

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์

02/08/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ห้อง Grand Hall

นาวาตรี เมตตา ชินบุตร


09.00 - 17.00 น.
 • Lacle Academy

ห้องธัชพลกุลบุตร

คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย

คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย

03/08/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

ห้อง Grand Hall

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้

คุณอาร์ม สรศักดิ์

04/08/6212.30 - 16.00 น.
 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

ห้อง วีไอพี

 


 ห้อง Grand Hall

คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์

06/08/6213.00 - 16.00 น.
 • เจาะลึกแผนการตลาด
 • พัฒนาทักษะการใช้งาน Happy Me

ห้อง Grand Hall

คุณอาร์ม สรศักดิ์

07/08/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

ห้อง Grand Hall

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์

09/08/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร
10/08/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

ห้อง Grand Hall

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์

11/08/6212.30 - 16.00 น.
 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hallคุณโบ๊ท ธนันวัฒน์


คุณอัชฎาพรรณ ดวงปฏิ
คุณอาร์ม สรศักดิ์
13/08/6213.00 - 16.00 น.
 • Change to Topsale         (เปลี่ยนชีวิตคุณสู่ท็อปเซลล์)
ห้อง Grand Hallคุณณพวิทย์   สัตย์เพริศพราย
14/08/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hallคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์
16/08/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร
16 - 19

/08/62

09.00 - 17.00 น.

 • Lacle Academy
ห้องธัชพลกุลบุตรคุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย

คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย

17/08/62

13.00 - 16.00 น

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  แผนการตลาด
ห้อง Grand Hallคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์
18/08/62

12.30 - 16.00 น.

 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง วีไอพี
 


 ห้อง Grand Hall
คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์

20/08/62

13.00 - 16.00 น.

 • เจาะลึกแผนการตลาด
  พัฒนาทักษะการใช้งาน Happy Me
ห้อง Grand Hall 

คุณอาร์ม สรศักดิ์ 

21/08/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hall คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์
23/08/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร 

24/08/62 

08.00 - 16.00 น

 • The Solution

ห้องประชุมวายุภักษ์

ศูนย์ราชการ

คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย

คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย

25/08/62

12.30 - 16.00 น.

 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง วีไอพี
 


 ห้อง Grand Hall
คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์
27/08/62

13.00 - 16.00 น.

 • เจาะลึกแผนการตลาด
 • พัฒนาทักษะการใช้งาน Happy Me
ห้อง Grand Hallคุณอาร์ม สรศักดิ์
28/08/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hallคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์
31/08/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร 

  

 

ตารางกิจกรรม สาขาในประเทศ

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร
01/08/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาพระนครศรีอยุธยา

 
10.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
  แผนการตลาด

สาขาเชียงใหม่

คุณธนภณ มณีโชติ

คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน

03/08/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาอุบลราชธานี

 คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม 

04/08/6213.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

  ห้องประชุมมาทวี

อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณจุฑามาศ ชมเดช

08/08/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาพระนครศรีอยุธยา 
10.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเชียงใหม่

คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน

คุณธนภณ มณีโชติ

10/08/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาอุบลราชธานี

 คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม
11/08/6213.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุมมาทวี อ.กันทรลักษ์

คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณจุฑามาศ ชมเดช

15/08/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาพระนครศรีอยุธยา

 
10.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเชียงใหม่

  คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน

คุณธนภณ มณีโชติ 

17/08/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุม
สาขาอุบลราชธานี 

 คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี 

คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม

18/08/62

13.00น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุมมาทวี อ.กันทรลักษ์

จ.ศรีสะเกษ

คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณจุฑามาศ ชมเดช

22/08/62 18.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาพระนครศรีอยุธยา  
10.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเชียงใหม่

คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน

คุณธนภณ มณีโชติ

24/08/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก
 
29/08/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาพระนครศรีอยุธยา 
10.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเชียงใหม่คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน

คุณธนภณ มณีโชติ
31/08/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุม
สาขาอุบลราชธานี 
 คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี 

คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม
 


 

ตารางกิจกรรม สปป.ลาว

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร
02/08/6210.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง

03/08/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

04/08/6212.00-15.30 น.
 • เปิดโอกาสทางธุรกิจ

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

อ.วิจิตร พะสะถาน

06/08/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

07/08/6210.00-14.00 น.
 • สอนออนไลน์สร้างรายได้    สร้างความสำเร็จ

สาขาปากเซ

 คุณสุลิจัน แสงสุลิยา

คุณดวงใจ สีพูทอง
09/08/6210.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง
10/08/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ
11/08/6212.00 - 15.30 น.
 • เปิดโอกาสทางธุรกิจ

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

อ.วิจิตร พะสะถาน

13/08/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

14/08/6210.00 - 14.00 น.
 • สอนออนไลน์สร้างรายได้   สร้างความสำเร็จ

 สาขาปากเซ

คุณสุลิจัน แสงสุลิยา

คุณดวงใจ สีพูทอง

16/08/6210.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง

17/08/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

 18/08/6212.00-15.30 น.
 • เปิดโอกาสทางธุรกิจ
สาขาปากเซดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

อ.วิจิตร พะสะถาน
20/08/6209.30-14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น
สาขาปากเซดร.แสงสว่าง พิมพิไซ
21/08/256210.00 - 14.00 น.
 • สอนออนไลน์สร้างรายได้   สร้างความสำเร็จ
สาขาปากเซคุณสุลิจัน แสงสุลิยา

คุณดวงใจ สีพูทอง
23/08/1910.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเวียงจันทน์ดร.ไซหล้า ตามอง
24/08/256209.30 - 14.00น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น
สาขาปากเซดร.แสงสว่าง พิมพิไซ
25/07/256212.00-15.30 น.
 • เปิดโอกาสทางธุรกิจ
สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

อ.วิจิตร พะสะถาน

27/08/256209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น
สาขาปากเซดร.แสงสว่าง พิมพิไซ
28/08/256210.00 - 14.00 น.
 • สอนออนไลน์สร้างรายได้   สร้างความสำเร็จ
สาขาปากเซคุณสุลิจัน แสงสุลิยา

คุณดวงใจ สีพูทอง  
30/08/256210.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาปากเซดร.ไซหล้า ตามอง
31/08/256209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น
สาขาปากเซดร.แสงสว่าง พิมพิไซ 

 


รายละเอียด / ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม