กิจกรรมระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562

กิจกรรมระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562

ตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์

1 - 30 มิถุนายน 2562


ตารางกิจกรรม สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ                                    *อัพเดตล่าสุด 02/06/62

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร

01 - 03

/06/62

09.00 - 17.00 น.
 • Lacle Academy

ห้องธัชพลกุลบุตร

คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย

คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย

01/06/6213.00 - 16.00 น.
 • การอบรมวงจรธุรกิจ

ห้อง Grand Hall

อ. นิติกร แก้วเจริญ

02/06/6212.30 - 16.00 น.
 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

ห้อง วีไอพี

 


 ห้อง Grand Hall

คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์คุณชูชาติ เครื่องขำ
คุณอาร์ม สรศักดิ์

04/06/6213.00 - 16.00 น.
 • เจาะลึกแผนการตลาด
 • พัฒนาทักษะการใช้งาน Happy Me

ห้อง Grand Hall

คุณอาร์ม สรศักดิ์

05/06/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

ห้อง Grand Hall

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์

07/06/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร
08/06/6213.00 - 16.00 น.
 • การอบรมวงจรธุรกิจ

ห้อง Grand Hall

อ. นิติกร แก้วเจริญ

09/06/6212.30 - 16.00 น.
 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hallคุณโบ๊ท ธนันวัฒน์


คุณอัชฎาพรรณ ดวงปฏิ
คุณอาร์ม สรศักดิ์
11/06/6213.00 - 16.00 น.
 • เจาะลึกแผนการตลาด
 • พัฒนาทักษะการใช้งาน Happy Me
ห้อง Grand Hallคุณอาร์ม สรศักดิ์
12/06/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hallคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์
14/06/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร

15/06/62

13.00 - 16.00 น.

 • การอบรมวงจรธุรกิจ
ห้อง Grand Hallอ. นิติกร แก้วเจริญ

16/06/62

12.00 - 16.00 น.

 • งานฉลองครบรอบ 20 ปี
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ฮอลล์ 
เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
คณะผู้บริหาร แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม
19/05/62

12.30 - 16.00 น.

 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง วีไอพี
 


 ห้อง Grand Hall
คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์

18/06/62

13.00 น.

 • เจาะลึกแผนการตลาด
 • พัฒนาทักษะการใช้งาน Happy Me
ห้อง Grand Hallคุณอาร์ม สรศักดิ์
19/06/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hall คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
อ.นิติกร แก้วเจริญ
21/06/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร 

22/06/62 

13.00 - 16.00 น

 • การอบรมวงจรธุรกิจ
ห้อง Grand Hallอ. นิติกร แก้วเจริญ
23/06/62

12.30 - 16.00 น.

 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง วีไอพี
 


 ห้อง Grand Hall
คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์อ.นิติกร แก้วเจริญ
คุณ อาร์ม สรศักดิ์
25/06/62

13.00 - 16.00 น.

 • เจาะลึกแผนการตลาด
 • พัฒนาทักษะการใช้งาน Happy Me
ห้อง Grand Hallคุณอาร์ม สรศักดิ์
26/06/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hallคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์
28/06/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร
29/06/62

13.00 - 16.00 น.

 • การอบรมวงจรธุรกิจ
ห้อง Grand Hallอ. นิติกร แก้วเจริญ
30/06/62

12.30 - 16.00 น.

 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hallคุณโบ๊ท ธนันวัฒน์อ.นิติกร แก้วเจริญ
คุณ อาร์ม สรศักดิ์

  

 

ตารางกิจกรรม สาขาในประเทศ

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร
01/06/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาอุบลราชธานี

คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม 
02/06/62
12.30-14.30
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาอรัญประเทศ

คุณปารจรีย์ ธนันท์ปรีชากร

  คุณเจนจิรา สายสิญจน์

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาเชียงราย

คุณธาริน ใหม่หารินทร์ 
10.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเชียงใหม่

 คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

  ห้องประชุมมาทวี

อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณจุฑามาศ ชมเดช

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาขอนแก่นคุณเฉลิมพล ชัยสงคราม
06/06/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาพระนครศรีอยุธยา 
08/06/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาอุบลราชธานี

 
09/06/6212.30-14.30
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาอรัญประเทศ

  คุณราตรี พลไทย

คุณณัฐพงศ์ เมฆพยับ

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเชียงราย คุณธาริน ใหม่หารินทร์ 
10.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเชียงใหม่คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
  ห้องประชุมมาทวี

อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณจุฑามาศ ชมเดช

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาขอนแก่น

คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม 
13/06/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาพระนครศรีอยุธยา

 
15/06/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
16/05/6213.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเชียงราย

คุณธาริน ใหม่หารินทร์

10.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเชียงใหม่

คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน 
20/06/62 18.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาพระนครศรีอยุธยา  
22/06/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก 

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุม
สาขาอุบลราชธานี 
คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม
23/06/6212.30-14.30
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาอรัญประเทศ

คุณภณิตา ส่องแสง

คุณธนวรรธน์ ธัชชัยจิรสินธ์

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเชียงรายคุณธาริน ใหม่หารินทร์
10.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเชียงใหม่คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน
13.00น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุมมาทวี

อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณจุฑามาศ ชมเดช

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุม
สาขาขอนแก่น
คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม
27/06/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาพระนครศรีอยุธยา 
29/06/6212.00-15.00
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

โรงแรมอินโดจีน

อรัญประเทศ

 
10.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก 
 

13.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุม
สาขาอุบลราชธานี 
คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม
30/06/62   13.00 น. 
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเชียงราย  คุณธาริน ใหม่หารินทร์ 
10.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเชียงใหม่ คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน 
 13.00น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุมมาทวี

อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 

คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณจุฑามาศ ชมเดช 

13.00 น. 
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุม
สาขาขอนแก่น 
คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม 
 


 

ตารางกิจกรรม สปป.ลาว

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร
01/06/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

10.30 - 14.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง
02/06/62

12.00 - 15.30 น.

 • เปิดโอกาสทางธุรกิจ
สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

อ.วิจิตร พะสะถาน

09.00 - 15.00 น.
 • ใช้ชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค

สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง

04/06/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

05/06/6209.00 - 15.00 น.
 •  ใช้ชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค

สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง

08/06/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

อ.วิจิตร พะสะถาน

10.30 - 14.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด 

สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง

09/06/6212.00 - 15.30 น.
 •  เปิดโอกาสทางธุรกิจ

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

09.00 - 15.00 น.
 • ใช้ชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค
สาขาเวียงจันทน์ดร.ไซหล้า ตามอง
11/06/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น
สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

อ.วิจิตร พะสะถาน

12/06/6209.00 - 15.00 น.
 • ใช้ชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค
สาขาเวียงจันทน์ดร.ไซหล้า ตามอง
15/06/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น
 สาขาปากเซดร.แสงสว่าง พิมพิไซ 
10.30 - 14.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด 
สาขาเวียงจันทน์ ดร.ไซหล้า ตามอง
16/06/6212.00 - 15.30 น.
 • เปิดโอกาสทางธุรกิจ
 สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

อ.วิจิตร พะสะถาน  

09.00 - 15.00 น.
 •  ใช้ชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค
สาขาเวียงจันทน์ ดร.ไซหล้า ตามอง 
 18/06/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น
สาขาปากเซ

 ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

09.00 - 15.00 น.
 • ใช้ชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค
สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง

22/06/6209.30 - 14.00น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น
สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ
อ.วิจิตร พะสะถาน

10.30 - 14.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด 
สาขาเวียงจันทน์ดร.ไซหล้า ตามอง
23/06/6212.00 - 15.30 น.
 • เปิดโอกาสทางธุรกิจ
สาขาปากเซดร.แสงสว่าง พิมพิไซ
 09.00 - 15.00 น.
 • ใช้ชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค
สาขาเวียงจันทน์ ดร.ไซหล้า ตามอง 
25/06/62   09.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น
สาขาปากเซ ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ
อ.วิจิตร พะสะถาน 
26/06/62 09.00 - 15.00 น.
 • ใช้ชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค
 สาขาเวียงจันทน์ ดร.ไซหล้า ตามอง
29/06/6209.30-14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น
สาขาปากเซดร.แสงสว่าง พิมพิไซ
อ.วิจิตร พะสะถาน 
10.30 - 14.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด 
สาขาเวียงจันทน์ดร.ไซหล้า ตามอง
30/06/6212.00-15.30 น.
 • เปิดโอกาสทางธุรกิจ
สาขาปากเซดร.แสงสว่าง พิมพิไซ
09.00 - 15.00 น.
 • ใช้ชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค
สาขาเวียงจันทน์ดร.ไซหล้า ตามอง

 


รายละเอียด / ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม