ระวังสินค้าปลอมจากเว็บไซต์ของ e-Marketplace

ระวังสินค้าปลอมจากเว็บไซต์ของ e-Marketplace

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

 

ระวัง! สินค้าปลอม จากเว็บไซต์ขายของใน e-Marketplace 

                                                                         

เรียน นักธุรกิจ และ ผู้บริโภคทุกท่าน      

เนื่องด้วย บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด มีผลิตภัณฑ์คุณภาพเป็นที่ต้องการจำนวนมากในตลาดสุขภาพและความงาม ส่งผลให้มี มิจฉาชีพปลอมแปลงสินค้าของบริษัทฯ และนำไปขายในตลาด e-Marketplace สื่อกลางการติดต่อซื้อ – ขายสินค้า อาทิ ลาซาด้า (LAZADA), ขายดี (KAIDEE), ช้อปปี้ (Shopee) และเว็บไซต์ที่ไม่สามารถตรวจสอบที่มาของสินค้าได้ อีกทั้งยังจำหน่าย ในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงขอแจ้งว่าผู้ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังกล่าว ท่านอาจได้รับของปลอมแปลงที่ไร้คุณภาพ หากไม่มีการแจ้งชื่อ นามสกุล และรหัสสมาชิก จากนักธุรกิจ โดยทางบริษัทฯ จะไม่รับประกันในคุณภาพของสินค้าและบริการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

และไม่อนุญาต! ให้นักธุรกิจนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปจำหน่ายในเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ – ขาย (e-Marketplace) โดยเด็ดขาด

หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบ นักธุรกิจ/สมาชิก ที่ยังทำการจำหน่ายในเว็บไซต์ลักษณะดังกล่าว หรือ ยังมีบัญชีกับทางลาซาด้า (Lazada) หรือ มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำผิดดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกโดยทันที  


 
ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายกฎระเบียบและจรรยาบรรณ