กิจกรรมระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562

ตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์

1 - 31 กรกฎาคม 2562


ตารางกิจกรรม สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ                                    *อัพเดตล่าสุด 01/07/62

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร
03/07/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

ห้อง Grand Hall

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
อ.นิติกร แก้วเจริญ

05/07/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ห้อง Grand Hall

นาวาตรี เมตตา ชินบุตร

06 - 09

/07/62
09.00 - 17.00 น.
 • Lacle Academy

ห้องธัชพลกุลบุตร

คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย

คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย

06/07/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

ห้อง Grand Hall

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้

คุณอาร์ม สรศักดิ์

07/07/6212.30 - 16.00 น.
 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

ห้อง วีไอพี

 


 ห้อง Grand Hall

คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์

09/07/6213.00 - 16.00 น.
 • เจาะลึกแผนการตลาด
 • พัฒนาทักษะการใช้งาน Happy Me

ห้อง Grand Hall

คุณอาร์ม สรศักดิ์

10/07/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

ห้อง Grand Hall

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์

12/07/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร
13/07/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

ห้อง Grand Hall

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์

14/07/6212.30 - 16.00 น.
 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hallคุณโบ๊ท ธนันวัฒน์


คุณอัชฎาพรรณ ดวงปฏิ
คุณอาร์ม สรศักดิ์
16/07/6213.00 - 16.00 น.
 • เจาะลึกแผนการตลาด
 • พัฒนาทักษะการใช้งาน Happy Me
ห้อง Grand Hallคุณอาร์ม สรศักดิ์
17/07/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hallคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์
19/07/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร

20/07/62

13.00 - 16.00 น

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  แผนการตลาด
ห้อง Grand Hallคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์
21/07/62

12.30 - 16.00 น.

 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง วีไอพี
 


 ห้อง Grand Hall
คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์

23/07/62

11.00 - 14.30 น.

 • Change to Topsale(เปลี่ยนชีวิตคุณสู่ท็อปเซลล์)
ห้องธัชพลกุลบุตร

คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

24/07/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hall คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
อ.นิติกร แก้วเจริญ
26/07/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร 

27/07/62 

13.00 - 16.00 น

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hall

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้

คุณอาร์ม สรศักดิ์

28/07/62

12.30 - 16.00 น.

 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง วีไอพี
 


 ห้อง Grand Hall
คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์
30/07/62

13.00 - 16.00 น.

 • เจาะลึกแผนการตลาด
 • พัฒนาทักษะการใช้งาน Happy Me
ห้อง Grand Hallคุณอาร์ม สรศักดิ์
31/07/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hallคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์

  

 

ตารางกิจกรรม สาขาในประเทศ

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร
04/07/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาพระนครศรีอยุธยา

 
10.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
  แผนการตลาด

สาขาเชียงใหม่

คุณธนภณ มณีโชติ

คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน

06/07/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาอุบลราชธานี

 คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม 

07/07/6213.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

  ห้องประชุมมาทวี

อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณจุฑามาศ ชมเดช

011/07/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาพระนครศรีอยุธยา 
10.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเชียงใหม่

คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน

คุณธนภณ มณีโชติ

13/07/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาอุบลราชธานี

 คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม
14/07/6213.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุมมาทวี อ.กันทรลักษ์

คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณจุฑามาศ ชมเดช

18/07/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาพระนครศรีอยุธยา

 
10.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเชียงใหม่

  คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน

คุณธนภณ มณีโชติ 

20/07/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุม
สาขาอุบลราชธานี 

 คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี 

คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม

21/07/62

13.00น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุมมาทวี อ.กันทรลักษ์

จ.ศรีสะเกษ

คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณจุฑามาศ ชมเดช

25/07/62 18.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาพระนครศรีอยุธยา  
10.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเชียงใหม่

คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน

คุณธนภณ มณีโชติ

27/07/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก
 
 


 

ตารางกิจกรรม สปป.ลาว

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร
02/07/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

03/07/6210.00-14.00น.
 • สอนออนไลน์สร้างรายได้    สร้างความสำเร็จ

สาขาปากเซ

คุณสุลิจัน แสงสุลิยา

คุณดวงใจ สีพูทอง

05/07/6210.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง
06/07/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

07/07/6212.00 - 15.30 น.
 • เปิดโอกาสทางธุรกิจ

สาขาปากเซ

 
09/07/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ
10/07/6210.00 - 14.00 น.
 • สอนออนไลน์สร้างรายได้   สร้างความสำเร็จ

สาขาปากเซ

คุณสุลิจัน แสงสุลิยา

คุณดวงใจ สีพูทอง
12/07/6210.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง

13/07/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

อ.วิจิตร พะสะถาน

14/07/6212.00 - 15.30 น.
 •  เปิดโอกาสทางธุรกิจ

 สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

อ.วิจิตร พะสะถาน

16/07/6209.30 - 14.00 น.
 •  ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

17/07/6210.00-14.00น.
 • สอนออนไลน์สร้างรายได้   สร้างความสำเร็จ

สาขาปากเซ

คุณสุลิจัน แสงสุลิยา

คุณดวงใจ สีพูทอง

 19/07/6210.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเวียงจันทน์ดร.ไซหล้า ตามอง

 รายละเอียด / ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม