กิจกรรมระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2562

กิจกรรมระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2562

ตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์

1-30 กันยายน 2562


ตารางกิจกรรม สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ                                    *อัพเดตล่าสุด 6/09/62

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร
01/09/6212.30 - 15.00 น.
 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

 

 


 ห้องVIP

คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์

04/09/6213.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

 ห้องVIP

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์

06/09/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร
07/09/6213.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

 ห้องVIP

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์

08/09/6212.30 - 15.00 น.
 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
 ห้องVIPคุณโบ๊ท ธนันวัฒน์


คุณอัชฎาพรรณ ดวงปฏิ
คุณเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
11/09/6213.00 - 15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
 ห้องVIPคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์
13/09/62

13.00 - 15.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร

14/09/62

13.00 - 16.00 น

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  แผนการตลาด
ห้องVIPคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์
15/09/62

12.30 - 16.00 น.

 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
 
 


 ห้องVIP
คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์
18/09/62

13.00 - 15.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
 ห้องVIP คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์
20/09/62

13.00 - 15.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร 

21/09/62 

08.00 - 16.00 น

 • The Solution

ห้องประชุมวายุภักษ์

ศูนย์ราชการ

คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย

คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย

22/09/62

12.30 - 15.00 น.

 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
 
 


 ห้องVIPl
คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์
25/09/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hallคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์
27/09/62

13.00 - 15.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร 
28/09/62

13.00 - 15.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง VIP คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์ 
29/09/62

12.30 - 15.00 น.

 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  แผนการตลาด
 ห้อง VIP  คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์ 

  

 

ตารางกิจกรรม สาขาในประเทศ

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร
01/09/6209.00 น.

Happy Academy

สาขาขอนแก่น รุ่น 1

ห้องประชุม

สาขาเขอนแก่น

คุณลัดดาวัลย์ บุญนันท์
04/09/6210.30 น.-12.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเชียงใหม่

คุณธนภณ มณีโชติ

คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน 
05/09/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
  แผนการตลาด

สาขาพระนครศรีอยุธยา

 
07/09/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเชียงราย

คุณสุภาวดี เทียรธาดา
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาอุบลราชธานี

 คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณอาร์ม สรศักดิ์

08/09/6212.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาสมุทรสาคร

คุณกมลพร ต๊ะใจ

คุณพิเชษ สมเขาใหญ่ 

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุมมาทวี อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

คุณจุฑามาศ ชมเดช

คุณอาร์ม สรศักดิ์

13.00 น.
 • Healthy LifeStyle Expo

ห้องประชุม

สาขาขอนแก่น

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้

11/09/6210.30 - 12.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาเชียงใหม่

คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน

คุณธนภณ มณีโชติ

12/09/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาพระนครศรีอยุธยา

 
14/09/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

 สาขาเชียงราย

 คุณปรณีย์ ทาศรีภู
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาอุบลราชธานี

คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม

15/09/6212.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาสมุทรสาคร

คุณกมลพร ต๊ะใจ

คุณพิเชษ สมเขาใหญ่

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาขอนแก่น

คุณนันทนัน วิรุฬหเดช

คุณภัทรพงส์ จันทร์รักษ์

18/09/6210.30 -12.00น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาเชียงใหม่

คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน

คุณธนภณ มณีโชติ  
19/09/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาพระนครศรีอยุธยา

 
21/09/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุม
สาขาเชียงราย

  

22/09/62

12.00น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาสมุทรสาคร

คุณกมลพร ต๊ะใจ

คุณพิเชษ สมเขาใหญ่

25/09/62

10.30 - 12.00น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาเชียงใหม่

คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน

คุณธนภณ มณีโชติ

26/09/62

18.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขา

พระนครศรีอยุธยา

 
28/09/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเชียงราย

คุณปรณีย์ ทาศรีภู

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาอุบลราชธานี

คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม

29/08/6212.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาสมุทรสาคร

คุณกมลพร ต๊ะใจ

คุณพิเชษ สมเขาใหญ่ 

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาขอนแก่น

คุณนันทนัน วิรุฬหเดช

คุณภัทรพงส์ จันทร์รักษ์
 


 


รายละเอียด / ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม