ห้องเรียนออนไลน์

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรม

Happy Start UP ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
เสาร์ 3 Meet CEO 12.00 น. คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สาขาสุราษฎร์ธานี
อาทิตย์ 4 The Solution คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สาขาหาดใหญ่
อาทิตย์ 4 EXPO กิจกรรมพิเศษ สาขาร้อยเอ็ด
อาทิตย์ 4 BUSINESS VISION กิจกรรมพิเศษ สาขาสกลนคร
อาทิตย์ 11 The Solution คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย สาขาร้อยเอ็ด
อาทิตย์ 11 BUSINESS VISION กิจกรรมพิเศษ สาขาหาดใหญ่
เสาร์ 17 EXPO คุณหมอเมตตา ชินบุตร สาขาสุราษฎร์ธานี
อาทิตย์ 18 EXPO คุณหมอเมตตา ชินบุตร สาขาชุมพร
อาทิตย์ 18 BUSINESS VISION กิจกรรมพิเศษ สาขาร้อยเอ็ด
อาทิตย์ 18 BUSINESS VISION กิจกรรมพิเศษ สาขาสกลนคร
อาทิตย์ 25 EXPO คุณหมอเมตตา ชินบุตร สาขาหาดใหญ่
อาทิตย์ 25 BUSINESS VISION กิจกรรมพิเศษ สาขาสกลนคร
อาทิตย์ 25 BUSINESS VISION 12.00 น. กิจกรรมพิเศษ สำนักงานใหญ่
จันทร์ 26 EXPO คุณหมอเมตตา ชินบุตร สาขาตรัง

ตารางกิจกรรม

คอร์สการตลาดออนไลน์ La Clé Academy ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
ศุกร์ 2 Basic Class 11.00 - 13.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ ออนไลน์ @Google Meet

ปรึกษาปัญหา ADS

จันทร์ 5 Basic Class 11.00 - 13.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

ทำภาพกราฟฟิกสุดเทพด้วย Canva

อังคาร 6 Basic Class 11.00 - 13.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ ออนไลน์ @Google Meet

TikTok x Happy MPM

ศุกร์ 9 Basic Class 11.00 - 13.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ ออนไลน์ @Google Meet

ปรึกษาปัญหา ADS

จันทร์ 12 Basic Class 11.00 - 13.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

Facebook Ads Advance

อังคาร 13 Basic Class 11.00 - 13.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ ออนไลน์ @Google Meet

TikTok x Happy MPM

ศุกร์ 16 Basic Class 11.00 - 13.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ ออนไลน์ @Google Meet

ปรึกษาปัญหา ADS

จันทร์ 19 Basic Class 11.00 - 13.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

รู้จักลูกค้าบนโลกออนไลน์ให้มากขึ้น

อังคาร 20 Basic Class 11.00 - 13.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ ออนไลน์ @Google Meet

TikTok x Happy MPM

ศุกร์ 23 Basic Class 11.00 - 13.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ ออนไลน์ @Google Meet

ปรึกษาปัญหา ADS

จันทร์ 26 Basic Class 11.00 - 13.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ สำนักงานใหญ่

ตัดต่อ VDO สุดเจ๋งด้วย Capcut!

อังคาร 27 Basic Class 11.00 - 13.00 น. คุณพัศศักดิ์ ภพโอภาพัฒน์ ออนไลน์ @Google Meet

TikTok x Happy MPM

ตารางกิจกรรม

Network Training ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วันที่ ชื่องาน เวลา วิทยากร หมายเหตุ
พุธ 7 Networker Boot Camp 08.00 น. กิจกรรมพิเศษ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
พฤหัสบดี 8 Networker Boot Camp 08.00 น. กิจกรรมพิเศษ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี