ห้องเรียนออนไลน์
CSR

แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม ร่วมใจช่วยเหลือเหตุภัยน้ำท่วมชาวอุบลราชธานี

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด นำโดยคุณสุกิจ – คุณอารยา สัตย์เพริศพราย ประธานและรองประธานกรรมการ, คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหาร บริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด โดยมีคุณพีรพงษ์ หลังปูเต๊ะ เป็นตัวแทนบริษัทฯ นำคณะนักธุรกิจและพนักงาน ลงพื้นที่ส่งมอบความช่วยเหลือสู่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยเงินบริจาคที่ได้รับจากการสมทบทุน พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย