ห้องเรียนออนไลน์

The Quality Awards 2019

“รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมประจำปี 2562”
    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด เข้ารับรางวัลThe Quality Awards 2019 งานประกาศรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมไปรษณีย์ไทยจากประธานในพิธี "พลเอกจิตตสักก์ เจริญสมบัติ" ที่ปรึกษาคณะกรรมธิการพาณิชย์การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
    โดยมี คุณสุกิจ  สัตย์เพริศพราย และ คุณอารยา  สัตย์เพริศพราย (ประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการ) เข้าร่วมยินดี
พร้อมทั้งมี คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย (CMO) และ คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย (COO) เข้ารับรางวัลจากประธานในพิธี พลเอกจิตตสักก์ เจริญสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
    ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกว่าผ่านเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตฐาน และเป็นที่ยอมรับทั้งไทยและต่างประเทศได้แก่ ผลิตภัณฑ์กาแฟ "แฮ็ปปี้ คอฟฟี่"