ห้องเรียนออนไลน์

The Solution วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

บรรยากาศงาน The Solution และพิธีเฉลิมฉลองการขึ้นรับเข็ม President เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ รับชมบรรยากาศเฉลิมฉลองการขึ้นรับเข็ม President