ห้องเรียนออนไลน์

“ปลูกความคิด ติดความรู้” แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม เดินหน้าช่วยเหลือสังคม

แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม เดินหน้าช่วยเหลือสังคม ด้วยโครงการ CSRภายใต้ชื่อ “ปลูกความคิด ติดความรู้” 
จุดประกายแสงสว่างในความมืดมิด สร้างโอกาสทางชีวิตในการพัฒนาศักยภาพความรู้ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยาราม ในพระบรมราชูถัมภ์ จ.เพชรบุรี คือโรงเรียนการกุศลเพื่อคนตาบอดที่เน้นความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ โดยมียอดเงินสำหรับเป็นทุนการศึกษา และเงินบริจาคสมทบทุนจากนักธุรกิจ แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 210,000 บาท มอบให้เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่น้อง ๆ ที่มีความผิดปกติ เป็นการจุดประกายแสงสว่างในใจ เป็นแรงใจ และกำลังใจแก่น้องๆ