ห้องเรียนออนไลน์

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542 โดยมี คุณสุกิจ สัตย์เพริศพราย เป็นประธานและกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทก่อกำเนิดมาจากปณิธานอันมุ่งมั่นและแน่วแน่ของประธานกรรมการและคณะผู้บริหารที่ต้องการจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีประโยชน์ ตลอดจนเจตนารมณ์ที่จะนำธุรกิจขายตรงในรูปแบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมาสู่ผู้คนในอาเซียน โดยทางบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการทำธุรกิจในระยะยาวและมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีและมีคุณภาพเป็นหลัก

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรและมีคุณภาพจากธรรมชาติโดยเน้นหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของเรายังผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆทั่วโลกและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงผ่านการวิจัยจากองค์กรชั้นนำต่างๆ โดยบริษัทของเรานำเอารูปแบบของระบบธุรกิจเครือข่ายมาใช้ในการบริหารธุรกิจและบริหารองค์กรด้วยการจ่ายผลตอบแทนแบบ "ไบนารี่" ที่พร้อมจะสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดและมั่นคงให้แก่นักธุรกิจของเรา สามารถสร้างความสำเร็จให้แก่นักธุรกิจรายใหม่ให้เติบโต และมีรายได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งบริษัทของเรายังมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้อุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน บริษัท

แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกและผู้ก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงแห่งประเทศไทย (TDIA) รวมถึงยังได้รับการจดทะเบียนบริษัทขายตรงถูกต้องตามกฎหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ดังนั้นจึงสามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า บริษัทของเรามีคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและมีแผนการตลาดที่มั่นคงและเข้มแข็ง อีกทั้งยังจดทะเบียนถูกต้องครบถ้วน จะสามารถนำพานักธุรกิจรุ่นใหม่เช่น “คุณ” ให้สามารถประสบความสำเร็จ มีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านและเติบโตพร้อมก้าวไปกับบริษัทได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สินค้าคุณภาพในกลุ่มผลิตภัณฑ์ “เซอร์นิติน” ได้รับการคัดเลือก ให้รับรางวัล “สาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่น ด้านนวัตกรรม” ในงาน “Thailand’s Smart Awards” ที่จัดขึ้นโดย รายการโทรทัศน์ Celeb Club ททบ.5 โดยได้รับเกียรติจาก อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม ของเราเป็นบริษัทที่ขึ้นชื่อในเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่คัดสรรมาจากวัตถุดิบธรรมชาติเท่านั้น จนได้รับการยอมรับจากตลาดสากลและผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และการผลิตมาจากสถาบันวิจัยดังต่างๆอจากทั่วโลกทั้งยังเป็นบริษัทที่ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับผู้บริโภคอีกด้วย และเนื่องด้วยหลักการบริหารงานในรูปแบบที่เป็นมืออาชีพเช่นนี้จึงทำให้ทางเราได้รับเกียรติรางวัลต่างๆ มากมายดังนี้

1. รางวัลผลงานธุรกิจผลิตภัณฑ์ดีเด่น โดยทางบริษัทของเราได้รับการรับรองจากทาง (สส.ศท) ว่าเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุด

2. รางวัลนักบริหารดีเด่นจากทางนิตยสารเส้นทางไทย ดังที่กล่าวไปในข้างต้นว่าทางเรามีการบริหารจัดการบริษัททั้งด้านการขายผลิตภัณฑ์และด้านการตอบแทนผู้บริโภคอย่างมีแบบแผน จึงทำให้ได้รับรางวัลนี้มาการันตีคุณภาพการดำเนินงานของบริษัทเรา

3. รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีในสาขาส่งเสริมโครงการเกษตรยั่งยืนจากทางคณะรัฐมนตรีของไทย เนื่องด้วยทางเรามีการจัดทำผลิตภัณฑ์โดยมีการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาสกัดและมีการดูแลใส่ใจธรรมชาติเพื่อเพาะพันธุ์สำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปจึงทำให้ได้รับรางวัลทรงเกียรตินี้

4. รางวัลระฆังทองบุคคลแห่งปี ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น ดังที่กล่าวไปว่าบริษัทของเรามีทั้งการผลิตสินค้าต่างๆโดยมีการสกัดวัตถุดิบจากธรรมชาติเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการคืนผลประโยชน์ให้กับผู้บริโภคโดยการบริหารงานด้านธุรกิจเครือข่ายและจ่ายค่าตอบแทนในราคาสูงให้กับผู้บริโภคตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทของเรายังได้ดำเนินโครงการ CSR เพื่อสังคมอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงได้รับรางวัลนี้

 

ซึ่งจากรางวัลทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรางวัลทั้งหมดเพียงเท่านั้น ทาง บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม ได้คัดสรรรางวัลหลักๆมานำเสนอเท่านั้น ยังมีการรับรองต่างๆมากมายจากหลายหน่วยงานภาคส่วนที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และการบริหารของเราเสมอ