ห้องเรียนออนไลน์

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรม

Happy Start UP ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

วันที่ ชื่องาน เวลา หมายเหตุ
2 Meet CEO 12.30 น. สำนักงานใหญ่
5 Pollitin Clinic 10.00 น. สำนักงานใหญ่
7 Pollitin Insight 13.00 น. สำนักงานใหญ่
10 งานทำบุญครบรอบบริษัท 25 ปี 09.09 สำนักงานใหญ่
12 Pollitin Clinic 10.00 น. สำนักงานใหญ่
14 Pollitin Insight 13.00 น. สำนักงานใหญ่
21 Pollitin Insight 13.00 น. สำนักงานใหญ่
26 Pollitin Clinic 10.00 น. สำนักงานใหญ่
28 Pollitin Insight 13.00 น. สำนักงานใหญ่

ตารางกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษ

วันที่ ชื่องาน เวลา หมายเหตุ
16 วันเฉลิมฉลองงานครบรอบ 25 ปี Happy MPM 10.00 น. อิมแพค เมืองทองธานี
Exhibition Hall 6

ตารางกิจกรรม

คอร์สการทำการตลาดออนไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

วันที่ ชื่องาน เวลา หมายเหตุ
1 Basic Class สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว

เรื่องของ Facebook และ Reel
-Facebook LIVE
-Facebook REEL

2 Basic Class สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว

TikTok ปั้นช่องทำคอนเทนต์
แบบมืออาชีพ
- TIKTOK CONTENT
- TIKTOK LIVE

6 Basic Class 11.00 - 13.00 น. สำนักงานใหญ่

 ปั้นคอนเท้นต์ MX Protein เขียนสคริปต์ ถ่ายคลิป ตัดต่อ อัดเสียง

10 Basic Class 11.00 - 13.00 น. สำนักงานใหญ่

ตัดต่อคลิป LIVE TIKTOK LIVE ตัดต่อและลงคลิปช่วง LIVE

13 Basic Class 11.00 - 13.00 น. สำนักงานใหญ่

ปั้นคอนเท้นต์ HAPPY COFFEE GOLD เขียนสคริปต์ ถ่ายคลิป ตัดต่อ อัดเสียง

14 Basic Class 11.00 - 13.00 น. สาขาศรีราชา

ปั้นคอนเท้นต์ลงช่องสินค้า
MX Proteinเขียนสคริปต์ ถ่ายคลิป ตัดต่อ อัดเสียง

17 Basic Class 11.00 - 13.00 น. สำนักงานใหญ่

ปั้นคอนเท้นต์ MATARLIE เขียนสคริปต์ ถ่ายคลิป ตัดต่อ อัดเสียง

18 Basic Class 11.00 - 13.00 น. สำนักงานใหญ่

 ปั้นคอนเท้นต์ M Protein เขียนสคริปต์ ถ่ายคลิป ตัดต่อ อัดเสียง

20 Basic Class 11.00 - 13.00 น. สำนักงานใหญ่

ปั้นคอนเท้นต์ LEA โลชั่น เขียนสคริปต์ ถ่ายคลิป ตัดต่อ อัดเสียง

24 Basic Class 11.00 - 13.00 น. สำนักงานใหญ่

 ตัดต่อคลิป LIVE TIKTOK LIVE ตัดต่อและลงคลิปช่วง LIVE

25 Basic Class 11.00 - 13.00 น. สำนักงานใหญ่

ปั้นคอนเท้นต์ HAPPY FRESH เขียนสคริปต์ ถ่ายคลิป ตัดต่อ อัดเสียง

27 Basic Class 11.00 - 13.00 น. สำนักงานใหญ่

ปั้นคอนเท้นต์ LEA แชมพูปิดผมขาว เขียนสคริปต์ ถ่ายคลิป ตัดต่อ อัดเสียง

28 Basic Class 11.00 - 13.00 น. สาขาศรีราชา

ปั้นคอนเท้นต์ลงช่องสินค้า MATARLIE เขียนสคริปต์ ถ่ายคลิป ตัดต่อ อัดเสียง

31 Basic Class 11.00 - 13.00 น. สำนักงานใหญ่

ปั้นคอนเท้นต์ LEA เซรั่มบำรุงผม เขียนสคริปต์ ถ่ายคลิป ตัดต่อ อัดเสียง